مخازن نفتی 10 شهر (مخازن 22 بهمن)

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • مخازن نفتی 10 شهر (مخازن 22 بهمن)

      تامین تابلوهای کنترل به منظور استفاده در مخازن نفت شهرهای خوی، خلخال، ایرانشهر، همدان، زاهدان، قم، سبزوار، تبریز و زنجان.

      قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، موسسه ویژه شهید رجایی