پتروشیمی رازی

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • پتروشیمی رازی

      تعویض سیستم کنترل و ابزاردقیق Crane خاک واحد کشتیرانی شرکت پتروشیمی رازی – تعویض موتورها و درایوهای DC  موجود با موتورها درایوهای AC.

      شرکت سهامی پتروشیمی رازی