ایستگاههای پمپاژ اراک

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • شرکت شیمبار

   کارفرمای اصلی شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

   طراحی و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای لازم سیستم (برق؟)، کنترل و ابزاردقیق مربوط به پروژه ایستگاههای پمپاژ اراک، از طراحی، سفارش کالا و نظارت بر ساخت و نصب کلیه تجهیزات تا انجام عملیات تست و راه اندازی.

   تاریخ قرارداد 87/11/15

   مدت 10 ماه