مجتمع مسکونی و تجارتی نگین مشهد

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • تامین 221 دستگاه تابلو برق فشار ضعیف پروژه تجارتی- اقامتی نگین مشهد.

      شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین

      شروع: 91/11/1 به مدت 90 روز