سیمان آذرآبادگان خوی

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • شرکت سیمان آذرآبادگان خوی

      تامین و راه اندازی و آموزش بهره برداری یک دستگاه تابلو کنترل.