تامین و راه اندازی سیستم کنترل پروژه سنگ شکن مس سرچشمه.

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • تامین و راه اندازی سیستم کنترل پروژه سنگ شکن مس سرچشمه.

   نام کارفرما:شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

   شروع پروژه:91/9/2

   مدت قرارداد:سه هفته