سیمان سپاهان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • سیمان سپاهان

   مشاوره و انجام خدمات طراحی پایه و تفصیلی سیستم های برق و کنترل تجهیزات انتقال سیمان از سیلوهای سیمان موجود به سیستم میکسر، دپارتمان سیستم میکسر سیمان و سرباره، تجهیزات انتقال سرباره و سیمان از آسیاب خط 3 به سیلوهای سیمان موجود، انتقال سیمان از سیلوهای دوگانه جدید به بارگیرخانه جدید، دپارتمان بارگیرخانه جدید شامل دو دستگاه پکر و دستگاهای بارزن کیسه دستی و اتوماتیک، دو دستگاه پالت زنی در بارگیرخانه قدیم و جدید. همچنین کنترل و تطبیق نقشه های تفصیلی سایر پیمانکاران، همراه با نظارت عالیه و مقیم بر فعالیت های ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات برقی دپارتمانها و دیگر تجهیزات فوق الذکر.

   شروع پروژه |: 91/10/18

   مدت قرارداد:  15 ماه