سیمان سپاهان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • شرکت سیمان سپاهان

   تامین تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط و تابلوهای سیستم کنترل.

   شروع پروژه: 95/5/22

    مدت قرارداد: 4 ماه