سایر صنایع

صفحه اصلی پروژه ها سایر صنایع

طرح تکمیلی پلی کام

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران تامین کلیه تجهیزات لازم جهت ساخت تاب...

چینی تقدیس

شرکت چینی تقدیس مهندسی معکوس و ارتقا نرم افزاری و سخت افزاری سیس...

کارخانه شکر دهخدا

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ارتقا بسته نرم افزاری سیستم کنترل...

کارخانه شکر دهخدا

انجام کلیه خدمات مربوط ب...

BMS سالن اوراسپید توگا

فروش،نصب، برنامه نویسی، ...

معدن طلای تکاب

نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق شرکت ساخت نصب کنترل