صنایع معدنی و کانی

صفحه اصلی پروژه ها صنایع معدنی و کانی

سیمان جوین

شرکت مهندسین رستان صدر تامین و راه اندازی تابلوهای PLC و MCC دپا...

سیمان جوین

شرکت مهندسین رستان صدر تامین و راه اندازی دو دستگاه تابلوی برق و...

پروژه آسیاب پودری

پروژه آسیاب پودری تامین 4 دستگاه تابلو برق فشار ضعیف پروژه آسیاب پودری با ...

پروژه آبگیری مولیبدن

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران مهندسی، طراحی و ارائه کلیه نقشه ها و...

سیمان طبس گلشن

سیمان طبس گلشن انجام عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات برق و کنترل...

سیمان طبس گلشن

سیمان طبس گلشن انجام عملیات تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات...