FA EN

خدمات

طراحی مدارک مهندسی پایه سیستم های برق، کنترل و ابزار دقیق

- طراحی مدارک مهندسی پایه سیستم های برق، کنترل و ابزار دقیق 

طراحی و تهیه مدارک مهندسی تفصلیی و برنامه نویسی سیستم کنترل

- طراحی و تهیه مدارک مهندسی تفصیلی و برنامه نویسی سیستم کنترل 

طراحی و تهیه مدارک مهندسی تفصلیی و برنامه نویسی سیستم کنترل

- طراحی و تهیه مدارک مهندسی تفصیلی و برنامه نویسی سیستم کنترل 

تامین تجهیزات برق، سیستم کنترل، ابزار دقیق

- تامین تجهیزات برق، سیستم کنترل، ابزار دقیق 

تامین و ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف، فشار متوسط و سیستم کنترل

- تامین و ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف، فشار متوسط و سیستم کنترل 

نصب و راه اندازی سیستم های برق، کنترل و ابزار دقیق

- نصب و راه اندازی سیستم های برق، کنترل و ابزار دقیق 

خدمات نظارت بر ساخت و خرید و نصب تجهیزات

- خدمات نظارت بر ساخت و خرید و نصب تجهیزات 

site by Simia Studio