پروژه فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • پروژه:طراحی و مهندسی و راه اندازی سیستم کنترل مرکزی پروژه فلوتاسیون سرباره مس

    • کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

      وضعیت پروژه:در حال اجرا

      تاریخ شروع:1399/09/26