پتروشیمی رازی

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • پروژه: تعویض سیستم کنترل و ابزاردقیق جرثقیل خاک واحد کشتیرانی شرکت پتروشیمی رازی. تعویض موتورها و درایوهای DC  موجود با موتورها و درایوهای AC .

      کارفرما: شرکت سهامی پتروشیمی رازی

      وضعیت پروژه: اتمام پروژه