سکوی سلمان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: برنامه نویسی و راه اندازی پکیج های آب زدایی سکوهای KPP و GLP میدان سلمان

   کارفرما: شرکت توسعه پترو ایران

  • تاریخ شروع: تیر 88

   مدت اجرا: یک ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی