پلیمر کرمانشاه

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: تامین DCS/PLC جهت واحدهای یوتیلیتی و آفسایت در شرکت پلیمر کرمانشاه.

   تاریخ شروع: اردیبهشت 90

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی

    

   • پروژه: تامین، نصب و راه اندازی سیستم کنترل شامل دو دستگاه تابلو کنترلی و همچنین انجام عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات برق چاههای فلمن در شرکت پلیمر کرمانشاه.

   تاریخ شروع: اردیبهشت 90

   مدت اجرا: 3 ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی

   • پروژه: ایجاد یک سیستم کنترل یکپارچه به طوریکه سیستم های کنترل واحد های دیگر آفسایت مثل نیتروژن، هیدروژن، بخارو.... همه به اتاق مرکزی کنترل یوتیلیتی منتقل شده، کامپیوترهای صنعتی و مانیتورها به وسیله شبکه Industrial Ethernet و با کمک کابلهای فیبر نوری به سیستم کنترل اتاق مرکزی متصل می شوند. پردازنده اصلی نیز با شبکه Profibus به سیستم کنترل متصل و همچنین تعویض تابلو کنترل واحد نیتروژن و راه اندازی مجدد این واحد و رفع مشکلات نرم افزاری واحد بخار انجام می گردد.

   کارفرما: شرکت پتروشیمی پلیمر کرمانشاه

   وضعیت پروژه: در حال اجرا

   تاریخ شروع: شهریور 94

   تاریخ پایان: بهمن 94