طراحی و ساخت تابلوهای سیستم کنترل پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • خرید،اصلاح، راه اندازی، آموزش و تهیه نقشه های AS BUILT  سیستم کنترل، ابزار دقیق و آتش نشانی پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول

      نام کارفرما:شرکت نفت ایرانول