پتروشیمی فن آوران

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: طراحی، تامین، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل برای پست برق MV و سیستم کنترل واحد CO واقع در سایت 3 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی.

   کارفرما: شرکت پتروشیمی فناوران

  • تاریخ شروع: مهر 88

   تاریخ پایان: بهمن 88

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی