نفت پاسارگاد

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: اصلاح سیستم کنترل Utility کارخانه منطقه شمال شرق تهران شرکت نفت پاسارگاد

   الف) رائه کلیه خدمات مربوط، اعم از ایجاد تغییرات و تصحیحات و عیب یابی سخت افزار و برنامه موجود سیستم کنترل Utility کارخانه منطقه شمال شرق تهران

   ب) تامین کلیه سخت افزارهای مربوطه جهت اصلاح سیستم کنترل Utility کارخانه منطقه شمال شرق تهران
    

  • تاریخ شروع: دی 95
   مدت اجرا : 6 ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی