معدن طلای تکاب

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق

   کارفرما: شرکت ساخت نصب کنترل
    

  • تاریخ شروع: مهر 89

   مدت اجرا: 30 روز

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی