سیمان زرین رفسنجان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: طراحی، تامین، ساخت، برنامه نویسی، نصب و راه اندازی سیستم کنترل کل خط تولید کارخانه سیمان رفسنجان

   کارفرما: شرکت سیمان زرین رفسنجان

   تاریخ شروع: مرداد 86

   مدت اجرا: 6 ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی

  • پروژه: نصب و راه اندازی بدون بار و با بار تجهیزات برق و کنترل و ابزاردقیق کل خط سیمان زرین رفسنجان و آموزش پرسنل.

   تاریخ شروع: اردیبهشت 87

   مدت اجرا: 8 ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی