کارخانه شکر میرزا کوچک خان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • ارتقا سیستم کنترل DCS سالن تولید از Teleperm M به PCS7 زیمنس، شامل تامین جایگزین بخش از رده خارج شده سخت افزار و نرم افزارهای مربوطه، طراحی، برنامه نویسی، نصب، تست و راه اندازی سخت افزار و نرم افزار سیستم

      89/1/21 به مدت 6 ماه