معدن طلای تکاب

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق

      شرکت ساخت نصب کنترل

       مدت 30 روز