فولاد لرستان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: نگهداری و رفع عیوب از سیستم کنترل خط نورد کارخانه فولاد لرستان. شامل بررسی سخت افزار و نرم افزار سیستم کنترل موجود و اعلام تغییرات لازم در بخش سخت افزاری، ارائه مشخصات فنی کلیه تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز جهت نگهداری سیستم و اصلاح موارد مورد نیاز کارفرما در برنامه موجود.

   کارفرما: شرکت صدر فولاد

  • تاریخ شروع: اردیبهشت 91

   مدت اجرا: یک سال

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی