BMS سالن اوراسپید توگا

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • فروش،نصب، برنامه نویسی، راه اندازی و آموزش راهبری و تعمیرات تجهیزات کنترل و ابزاردقیق  BMSمربوط به سالن تست Overspeed توگا (مپنا)

      شرکت ساختمانی گسترش صنعت ایران

      89/7/1 به مدت 90 روز