سیمان کردستان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: طراحی، تامین، برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل شامل 4 تابلو کنترلی و تجهیزات مربوطه پروژه خط 1 آهک هیدراته سیمان کردستان.

   کارفرما: شرکت سیمان کردستان
    

  • تاریخ شروع: آبان 92

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی