کارخانه شکر دهخدا

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • انجام کلیه خدمات مربوط به نصب، اجرا و راه اندازی، تست، تحویل و آموزش سیستم برق، کنترل و ابزاردقیق نقاله های شکر کارخانه شکر دهخدا به طور کامل. اعم از نقاله های انباشت، برداشت، کیسه بر و بارانداز کامیونی و ریلی

   شرکت جهاد تحقیقات صنعت

   کارفرمای اصلی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

   شروع: 90/4/30

   مدت اجرا 45 روز