بازیافت باطله چادرملو

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: تامین تابلوهای سیستم کنترل پروژه باریافت باطله چادرملو

   کارفرما: شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

  • تاریخ شروع: تیر 92

   مدت اجرا: 30 روز

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی