طرح تکمیلی پلی کام

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

   تامین کلیه تجهیزات لازم جهت ساخت تابلوهای کنترلی، مونتاژ، وایرینگ و تست تابلوهای طرح تکمیلی پلی کام

   شروع: 90/10/10

   مدت 90 روز