سیمان شمال

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: راه اندازی سیستم کنترل و اتوماسیون دپارتمان های طرح افزایش ظرفیت کارخانه سیمان شمال.

   کارفرما: شرکت سیمان شمال

  • تاریخ شروع: دی 86

   مدت اجرا: 6 ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی