صدر فولاد

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

    • پروژه: برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل خط تولید.

      کارفرما: شرکت صدر فولاد

    • مدت اجرا: 60 روز

      وضعیت پروژه: تحویل قطعی