گندله سازی خراسان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: مشاوره و ارائه خدمات مهندسی پایه و تفصیلی مربوط به برق، کنترل، ابزاردقیق و اتوماسیون به همراه برنامه نویسی سیستم کنترل، اتوماسیون و ابزاردقیق پروژه گندله سازی خراسان به مدت 8 ماه به همراه نظارت بر ساخت و خرید به مدت 8 ماه و نظارت بر نصب و تست عملکرد به مدت 6 ماه.

   کارفرما: شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)

  • تاریخ شروع: خرداد 93

   مدت اجرا:8ماه

   وضعیت پروژه: اتمام پروژه