سیمان هرمزگان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: تامین سیستم کنترل آسیاب سیمان 4 کارخانه سیمان هرمزگان بر اساس 5 دهنه تابلو و تجهیزات شرکت اشنایدر (PLC های Premium ).

   کارفرما: شرکت سیمان هرمزگان
    

  • تاریخ شروع: اردیبهشت 90

   مدت اجرا: 102 روز

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی