پالایشگاه مس خاتون آباد

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: طراحی،تامین تجهیزات و ساخت و راه اندازی تابلوی Patch Panel شبکه پالایشگاه مس خاتون آباد. تابلو طرح ریتال و به صورت ایستاده بوده و تجهیزات نصب شده داخل تابلو محصول شرکت Hirschmann می باشد.

   کارفرما: شرکت فکور صنعت تهران

   کارفرمای اصلی: پالایشگاه مس خاتون آباد کرمان

  • تاریخ شروع: دی 93

   تاریخ پایان: شهریور 94

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی