سیمان کرمان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: طراحی و تامین و ساخت 5 عدد تابلوی برق

   کارفرما:گروه صنایع سیمان کرمان

    

  • شروع پروژه:آبان1395

   مدت زمان اجرا:15 روز

   وضعیت پروژه: اتمام قطعی