نیروگاه زرگان اهواز

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: تامین قطعات و لوازم مورد نیاز سیستم کنترل واحد یک نیروگاه زرگان اهواز

   کارفرما: شرکت صنایع برق و انرژی صبا

  • تاریخ شروع: مرداد 87

   تاریخ پایان: دی 87

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی