تصفیه خانه گیلان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: ترمیم، بازسازی و راه اندازی هفت دستگاه PLC سری های  TSX 47-40 و TSX 67-40 تصفیه خانه بزرگ آب گیلان.

   کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  • تاریخ شروع: شهریور 84

   مدت اجرا: 6 ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی