سیمان ساوه

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • تامین یک دستگاه تابلوی PLC/MCC جهت پمپ خانه چاه آب شماره 1 کارخانه سیمان سفید ساوه.

   شرکت سیمان ساوه

   تاریخ قرارداد 90/7/10

   مدت 45 روز