کنسانتره سنگ آهن گهرزمین

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

   مهندسی و طراحی کلیه نقشه ها، مدارک تابلوها و تجهیزات و تهیه کلیه برنامه ها و برنامه نویسی و تامین متریال مصرفی سیستم کنترل پروژه کارخانه تولید 4 میلون تن در سال کنسانتره سنگ آهن گهرزمین. نظارت بر تامین، ساخت و نصب و انجام تست، راه اندازی و آموزش تجهیزات سیستم کنترل پروژه کارخانه تولید 4 میلیون تن در سال کنسانتره سنگ آهن گهر زمین.

   شروع قرارداد:91/7/1

   مدت قرارداد: 210 روز