انتقال آب سد دوستی به مشهد

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: کلیه خدمات مهندسی لازم سیستم کنترل مربوط به ایستگاهای پمپاژ خط انتقال آب از سد دوستی به مشهد.

   کارفرما: شرکت شیمبار

   کارفرمای اصلی: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

  • تاریخ شروع: شهریور 88

   مدت اجرا: 3 ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی