تصفیه خانه فاضلاب گرگان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: برنامه نویسی، راه اندازی و نظارت بر نصب سیستم کنترل و تهیه مدارک فنی و اخذ تاییدات مشاور طرح در پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر گرگان

   کارفرما: شرکت شیمبار

   کارفرمای اصلی: شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

  • تاریخ شروع: مهر 89

   مدت اجرا:6 ماه

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی