سیمان دهلران

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • سیمان دهلران

   راه اندازی سیستم برق، کنترل و ابزار دقیق و آسیاب سیمان دهلران.

   شرکت فنی توس نیرو

   شروع قرارداد: 91/11/29

   مدت قرارداد: سه ماه