ایران خودرو

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: ارتقا و تعویض PLC دستگاه OP840 از ماشین آلات خط سرسیلندر سالن تری مری معاونت اجرایی ساخت و مونتاژ نیروی محرکه شرکت ایران خودرو از SMC به Siemens S7

   کارفرما: شرکت ایران خودرو

  • تاریخ شروع: بهمن 87

   تاریخ پایان: اردیبهشت 88

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی