سیمان بهروک (تجارت مهریز)

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • سیمان بهروک (تجارت مهریز)

   فروش قطعات و تحویل در داخل تابلو قطعات PLC زیمنس دپارتمان آسیاب سیمان.

   هیئات اجرایی کارخانه سیمان بوهروک یزد

   تاریخ قرارداد 20/7/87

   مدت 3 ماه