سیمان زرین رفسنجان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • سیمان زرین رفسنجان

   نصب و راه اندازی بدون بار و با بار تجهیزات برق و کنترل و ابزاردقیق کل خط سیمان زرین رفسنجان و آموزش پرسنل.

   شرکت سیمان زرین رفسنجان

   شروع 87/2/10

   مدت 8 ماه