پایانه ها و مخازن پتروشیمی

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: نصب و راه اندازی سیستم کنترل  DCSبندر پتروشیمی پارس و برقراری ارتباط مودباس با سایر مجتمع ها
   کارفرما: شرکت پایانه ه و مخازن پتروشیمی

  • شرح پروژه: در این پروژه ضمن اجرای عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات ESD,DCS  و F&G اسکله ها و میترینگ های بخش های شرقی و غربی، برقراری سیگنال های ارتباطی مجتمع های پتروشیمی(مبین-پارس-آریاساسول-جم-پردیس-زاگرس-نوری) و فازهای گازی پارس جنوبی  از طریق MODBUS با بخش های شرقی و غربی، توسط این شرکت انجام گرفته است.
   تاریخ شروع: 1391
   تاریخ پایان: 1392

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی