سیمان غرب آسیا (تربت جام)

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • سیمان غرب آسیا (تربت جام)

   ارائه خدمات تفصیلی و طراحی مهندسی برق و ابزاردقیق و اتوماسیون و نظارت عالیه. همچنین نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون و آموزش و خدمات پشتیبانی به مدت 10 سال.

   شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (تربت جام)

   شروع 87/10/27 تا راه اندازی کامل کارخانه سیمان