ماشین سازی اصفهان

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه: تامین، ساخت، برنامه نویسی، راه اندازی و آموزش سیستم کنترل، شامل 12 سلول تابلو ایستاده اصل ریتال و 19عدد تابلو محلی ریتال و 2 عدد تابلو DS جرثقیل و یک عدد میز کنترل و 3 عدد  Soft Starter

   کارفرما:مجتمع فولاد ویان
    

  • تاریخ شروع: اردیبهشت 93

   مدت اجرا: 45 روز

   وضعیت پروژه: تحویل قطعی