فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه:طراحی و مهندسی و راه اندازی سیستم کنترل مرکزی پروژه فلوتاسیون سرباره مس

   کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

   وضعیت پروژه:در حال اجرا

   تاریخ شروع:1399/09/26