سیمان جوین

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • شرکت مهندسین رستان صدر

   تامین و راه اندازی دو دستگاه تابلوی برق و کنترل مخصوص بویلر روغن داغ.

   شروع پروژه:57/5/11

   مدت قرارداد: 14 روز