سیستم کنترل پروژه طرح تکمیلی کارخانه جلال آباد

صفحه اصلی پروژه ها جزئیات پروژه ها

  • پروژه:سیستم کنترل طرح تکمیلی کارخانه جلال آباد

   کارفرما:شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

   وضعیت پروژه:در حال اجرا

   تاریخ شروع:1399/09/01